NHL Stenden Hogeschool benoemt cybersecurity expert Stephen McCombie PhD tot nieuwe lector Maritime IT Security

De Australische McCombie gaat vanuit het nieuwe lectoraat Maritime IT Security (MITS) samen met lectoraten Maritieme Innovatieve Technieken en Maritime Law en het lectoraat Serious Gaming van NHL Stenden zich specifiek bezighouden met het ontwerpen en verbeteren van de digitale veiligheid van schepen als autonoom varende objecten. Met de samenvoeging van kennis op het vlak van maritieme technologie en IT-security in één lectoraat ontstaat er een uniek expertisecentrum in Nederland met internationale relevantie.

IT-security must voor internationale scheepvaart

Met de focus op digitale veiligheid en IT-security van schepen, sluit het lectoraat MITS aan op de Nederlandse Maritieme Strategie en Zeehavens, waarin ship security en port security belangrijke pijlers zijn. Meer dan 90% van de internationale handel verloopt namelijk via vervoer over zee. De scheepvaart vervoert het overgrote deel van alle brandstoffen, grondstoffen en goederen waarop de wereldeconomie draait. Havensystemen en de schepen zijn in steeds grotere mate verbonden met elkaar via digitale infrastructuur en het internet. Mogelijkheden voor autonome (onbemande) scheepvaart nemen daardoor toe maar ook de risico’s op ransomware en andere cyberaanvallen wordt groter.

Innovatief en impactvol onderzoek

Peter Mulder, directeur Academie ICT & Creative Technologies, over de benoeming: ‘We zijn erg blij met de komst van Stephen McCombie naar NHL Stenden. Hij is een expert op het gebied van IT security met een brede en diepe ervaring, die met ons een gedeelde wens heeft om innovatief en impactvol toegepast onderzoek te doen.'

Over dit onderzoek zegt McCombie: 'De digitale veiligheid van de scheepvaart is een kritiek onderzoeksgebied ter ondersteuning van de vrije handel en de open zeevaart. Wij willen een beter inzicht krijgen in de dreigingen die criminelen en landen op dit kritieke gebied vormen. De recente cyberaanval op de Colonial Pipeline in de VS herinnert ons aan de aanzienlijke risico's en potentiële gevolgen voor kritieke infrastructuur. Ons onderzoek zal potentiële kwetsbaarheden identificeren, scenario's voor potentiële dreigingen oefenen en technische en operationele tegenmaatregelen ontwikkelen.'

Karin Orsel, CEO van MF Shipping Group en voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders zegt: 'Als maritieme industrie zijn we blij met de versterking van de cybersecurity kennis in Nederland. De benoeming van Dr. McCombie als lector van het lectoraat Maritime IT Security is een duidelijk signaal van NHL Stenden Hogeschool om onze Nederlandse positie op het gebied van cybersecurity in de maritieme sector te intensiveren. Zeker met het oog op de technologische maritieme ontwikkelingen en slimme scheepvaartprocessen, die niet los gezien kunnen worden van het cyberdomein, is er behoefte om praktijkervaring te combineren met wetenschappelijke expertise. Wij heten Dr. McCombie van harte welkom in Nederland en reiken hem de hand om samen te werken en van elkaar te leren.'

Praktijkgericht onderzoek in IT-onderwijs

De benoeming van de nieuwe lector Maritime IT-security versterkt het IT Security-component binnen het IT onderwijs van NHL Stenden. Met het nieuwe lectoraat en met het onderwijsconcept Design Based Education, maakt de hogeschool het mogelijk voor studenten om via praktijkgericht onderzoek, met de nieuwste inzichten en meest hoogwaardige kennis van IT-security, mee te werken aan oplossingen voor deze zeer relevante maar ook zeer complexe problematiek.

Samenwerkingsverbanden

Stephen McCombie zal zijn lectoraat uitoefenen binnen het Future Design Center van de Academie ICT & Creative Technologies. Naast de samenwerking met de lectoraten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz en het lectoraat Serious Gaming, wordt tegelijkertijd nauwe samenwerking beoogd met nationale- en internationale overheden, bedrijfsleven en onderzoeksinstituten op maritiem-, technisch- en strategisch gebied.

Over Stephen McCombie

Stephen McCombie, gepromoveerd in Computer Science, heeft meer dan 25 jaar internationale ervaring op het gebied van IT security. Zijn loopbaan ontwikkelde zich vanaf zijn initiërende rol binnen het politiekorps van New South Wales (Australië) als specialist in het onderzoeken van complexe computercriminaliteit via onder meer de luchtvaart en de bankensector. Op het gebied van maritieme IT security heeft Stephen onder meer meegewerkt met een cyber scenario aan een simulatie van een maritiem conflict in de Zuid-Chinese Zee. Stephen was recentelijk werkzaam als Senior Lecturer Cyber Security bij Macquarie University, Sydney, Australië. Stephen is gepromoveerd op de impact van Oost-Europese cybercrime-groepen; hij is op diverse relevante gebieden gecertificeerd (CISSP, CFE, ISSMP) en heeft ervaring in het opzetten van onderzoeksgroepen.

NHL Stenden Stephen Mc Combie sm