Nautische veiligheid in 2020 verbeterd

Uit een brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer blijkt dat de nautische veiligheid op de Noordzee in 2020 sterk is verbeterd.

Zowel het totale aantal scheepsongevallen als het aantal zeer ernstige, ernstige en minder ernstige scheepsongevallen in het Nederlandse deel van de Noordzee is sterk afgenomen ten opzichte van 2019. Datzelfde geldt voor het aantal doden en vermisten en het aantal gewonden.

Lees de kamerbrief met de ongevalscijfers scheepvaart 2020 hier.