Dag van de Zeevarende - 25 juni 2021

Op vrijdag 25 juni vindt de jaarlijkse Dag van de Zeevarende weer plaats; een officiële VN-dag.

Net als voorgaand jaar wordt aandacht gevraagd voor het werk van zeevarenden tijdens COVID-19. Dit jaar ligt de nadruk op het thema een 'Fair Future 4 Seafarers'. Onderdeel daarvan is dat zeevarenden natuurlijk ook toegang krijgen tot vaccins tegen COVID-19, net als anderen. De campagne zal verder onderwerpen bespreken die na de pandemie nog steeds relevant zullen zijn voor zeevarenden, zoals eerlijke behandeling van zeevarenden, eerlijke arbeidsomstandigheden (in lijn met ILO's Maritiem Arbeidsverdrag), eerlijke training, eerlijke veiligheid, enz.

De IMO heeft zeevarenden gevraagd om aan te geven wat zij een 'fair future' vinden, de resultaten zijn te vinden op de website.