Maritieme Academie Harlingen organiseert grote internationale conferentie

De Maritieme Academie Harlingen organiseert op donderdag 22 april een grote internationale eindconferentie. Het is het slotstuk van het meerjarige Interreg North Sea Region Project #IWTS 2.0 (Inland Waterway Transport Solutions 2.0). Vanaf 2017 is in dit project gewerkt aan het vergemakkelijken en bevorderen van het gebruik van binnenvaarttransport op kleinere en tot nu toe onbenutte waterwegen in de Noordzee regio.

#IWTS 2.0 wordt geleid door de Maritieme Academie Harlingen. Samen met negen partners uit Nederland, Engeland, Zweden, Duitsland en België is gewerkt aan het aanpassen van vaarwegen om ze geschikt te maken voor binnenvaarttransport, aan nieuwe bootconcepten en aan het opleiden en trainen van personeel. ‘Het gehele project was erop gericht om transport over water een duurzaam alternatief te laten zijn voor transport over de weg. Dat in veel gevallen nog niet wordt gekozen voor transport over water komt door een aantal problemen die binnen het project zijn aangepakt. Daarnaast hebben we ingezet op de verduurzaming van de sector’, aldus Jörn Boll, projectleider #IWTS 2.0.

Eén van de successen van het project #IWTS 2.0 is de ontwikkeling van de Green Wave. Dit is een volledig elektrisch binnenvaartschip bedoeld voor het vervoeren van bouwmaterialen in de historische binnenstad van Gent.

De aftrap van de online conferentie wordt gedaan door gedeputeerde Sander de Rouwe. Hij onderstreept het belang van #IWTS 2.0 voor de binnenvaart, het belang van de binnenvaart voor de provincie Friesland en hij spreekt de hoop en medewerking uit voor #IWTS 3.0.

‘Wij zijn ontzettend trots dat we dit project hebben kunnen leiden en zijn blij dat al is aangekondigd dat er met #IWTS 3.0 een vervolg wordt gegeven aan dit project. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van de gehele binnenvaartsector’, aldus Arjen Mintjes, directeur Maritieme Academie Harlingen.

De slotconferentie is op donderdag 22 april van 14.00 tot 16.00 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: https://northsearegion.eu/iwts20/news/save-the-date-final-conference-iwts20