Handreiking COVID-19 en de Nederlandse zeevaart

De zeevaart (waterbouw, koopvaardij en visserij) is een vitale sector met als specifieke werkomstandigheid dat bemanningsleden lange tijd achtereen relatief dicht bij elkaar leven en werken en verstoken zijn van gespecialiseerde medische hulp aan wal. Zowel het maximaal reduceren van de kans op een uitbraak van besmetting met COVID-19 aan boord als een optimale aanpak bij (verdenking van) besmettingen zijn daardoor van groot belang. De zeevaartsector wordt daarbij gekenmerkt door intensieve (internationaal gereguleerde) veiligheidsprocessen.

In nauwe afstemming tussen organisaties van werkgevers en werknemers in de maritieme sector (Nautilus International, CNV Vakmensen, de Vereniging van Waterbouwers, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse reders, de Redersvereniging voor de Zeevisserij en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, DGLM en de Inspectie Leefomgeving en Transport) is een handreiking "COVID-19 pandemie en de Nederlandse zeevaart" tot stand gekomen. Deze handreiking over COVID-19 is opgesteld voor zeeschepen onder Nederlandse vlag en heeft geen juridische status.

De basis van de handreiking ligt in de richtlijnen van IMO en IMHA. De Nederlandse maritieme sector heeft de handreiking in lijn gebracht met het RIVM-advies. De handreiking gaat uitsluitend over veilig en gezond werken en reizen in relatie tot COVID-19 en is gebaseerd op de arbeidshygiënische strategie: bronaanpak, collectieve maatregelen, individuele maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De handreiking bestaat uit diverse documenten en is hier te vinden. Er is ook een Engelse vertaling van de documenten beschikbaar.

Nog meer informatie over COVID-19 kunt vinden op de VeiligWerkenInDeWaterbouw.