Nieuwe online game over klimaatverandering voor groep 7 en 8

Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen op DroppieWater.nl een nieuwe educatieve game over klimaatverandering spelen, het Waterland-Klimaatspel.

In een kaart van ‘Waterland’ bevinden zich een aantal mini-games. Waterland lijkt veel op Nederland, met zijn kuststrook, rivieren, polders en stuwwallen. De mini-games gaan over een aan water gerelateerd klimaatprobleem. Door middel van de kaart wordt duidelijk waar zich dat probleem voordoet.

De mini-games zijn verschillend in moeilijkheidsgraad en tijdsduur. Alle spellen eindigen met drie vragen die de opgedane kennis van de kinderen testen. De vier mini-games die nu in het Klimaatspel staan, gaan over een klimaatvriendelijke tuin, paalrot, dijkoplossingen en de ‘verdringingsreeks’. Dat laatste spel gaat over de (water)keuzes die gemaakt moeten worden in tijden van droogte.

Kinderen van nu worden door de klimaatverandering meer en meer geconfronteerd met hitte, te veel water of juist te weinig water. De waterschappen doen er samen met Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies alles aan om te zorgen dat delen van Nederland niet overstromen, maar ook niet te droog worden. Via de games wordt voor leerlingenduidelijk wat er allemaal gebeurt in hun leefomgeving en hoe ze zelf een steentje kunnen bijdragen.

De website van Droppie, www.droppiewater.nl, is de kindersite van de waterschappen.

Speel de game: Waterland-Klimaatspel

Meer informatie: https://watereducatie.nl/