Digitale Kick off arbeidsmarktmonitor

In April heeft de digitale aftrap plaatsgevonden van de pilot voor de maritieme arbeidsmarktmonitor. Een van de projecten uit de Human Capital Council van de NML.

Na een intensieve voorbereiding is de opdracht gegund aan de combinatie Ecorys/CBS. Samen met het Ministerie van IenW heeft NML samen met de uitvoerende consortium gekozen om een pilot uit te voeren voor de reders, toeleveranciers en werven. Voor deze pilot branches zal naast een aantal algemene arbeidsmarktdata meer in detail worden gekeken naar mogelijkheden om uit CBS microdata arbeidsmarktgegevens te verkrijgen. Voor reders zal daarnaast een enquête worden ingezet om specifieke arbeidsmarktdata die het Ministerie en de KVNR hebben op te halen. Voor alle branches zal dit najaar een set basisdata over de arbeidsmarkt gepubliceerd worden.

De pilot is opgezet om naar analogie van de maritieme monitor op basis van microdata ervaring op te doen met de mogelijkheden om via microdata cijfers over de maritieme arbeidsmarkt op te halen. Groot voordeel van deze methodiek is dat bedrijven niet onnodig worden belast met het invullen van enquêtes en de cijfers representatiever zijn. Uiteindelijk worden de ervaringen uit de pilot ingezet om vanaf voorjaar 2021 jaarlijks een actuele schets te geven over de ontwikkelingen op de maritieme arbeidsmarkt.