Innovatieve oplossingen tijdens Big Water Hack 2019

Een augmented reality bril die schades aan dijken herkent en aangeeft hoe deze hersteld kunnen worden. Deze bril vergelijkt dat wat je zelf ziet met allerlei informatie uit een grote database. De bril is een van de innnovatieve oplossing die werden bedacht tijdens de Big Water Hack 2019.

The Big Water Hack

In december vond bij het hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden en waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle The Big Water Hack 2019 plaats. Ruim 100 waterschappers, studenten en mensen uit het bedrijfsleven werkten 24 uur non-stop samen aan innovatieve oplossingen. Overkoepelend thema was de digitale transformatie.

Aan vijf Leidse teams werd gevraagd om kansen te zoeken om virtual en augmented reality in te zetten voor het waterschapswerk. Vijf Zwolse teams zochten naar manieren om de impact van samenwerking tussen leidingbeheerders en waterkeringbeheerders te vergroten door slim data te delen. Speciaal hiervoor getrainde begeleiders vanuit de waterschappen begeleidden het proces. De winnende groepen presenteerden hun idee ook tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht.

Samenwerken onder tijdsdruk

Jonas Heffels, programmamanager Innovatie & Transformatie van Het Waterschapshuis noemt de kracht van deze manier van werken dat deelnemers uit verschillende disciplines onder tijdsdruk met elkaar samenwerken. “Door los te komen van traditionele werkwijzen ontstaan er vaak nieuwe en bruikbare ideeën. De winnende ideeën werken we verder uit tot bruikbare business cases.”

Pratende bril

Het evenement leverde zeer uiteenlopende oplossingen op. De winnende groep in Leiden bedacht bijvoorbeeld een idee voor Data Driven Decisions. Teamlid Nick Goldebeld, tweedejaars student Watermanagement aan de Hogeschool van Rotterdam legt uit: “Centraal in ons idee staat een augmented reality bril. Deze bril vergelijkt dat wat je zelf ziet met allerlei informatie uit een grote database. De bril herkent daardoor bijvoorbeeld verschillende schades en geeft aan hoe ze hersteld kunnen worden. Ook eenmaal uitgevoerde herstelwerkzaamheden worden opgeslagen. Het is een zelflerend systeem dat ook gebruikersvriendelijk is voor oudere werknemers. Doordat je tegen de bril kunt praten, hoef je niet eens op een scherm te werken.”

Organisatie

Het was voor het eerst dat The Big Water Hack plaatsvond. De Nederlandse waterschappen organiseerden het event, onder leiding van Het Waterschapshuis, de Unie van Waterschappen en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Het concept komt voort uit de ICT-hackatons, waarbij ontwikkelaars binnen 24 uur gezamenlijk een probleem proberen op te lossen.

Adequater reageren op klimaatverandering

Door stappen te zetten in digitale oplossingen maken de Nederlandse waterschappen zich klaar voor de toekomst. Onder andere de klimaatverandering zorgt voor meer uitdagingen in het waterbeheer. Nieuwe technologieën bieden de waterschappen mogelijkheden om adequater te kunnen reageren op bijvoorbeeld te veel water, te weinig water of verzilting.