Stages: samenwerking zeevaartonderwijs en bedrijfsleven blijkt waardevol

De intensieve en goede samenwerking tussen het Nederlandse zeevaartonderwijs en het bedrijfsleven in de zeevaart blijkt ook in dit Covid-19 tijdperk van grote meerwaarde.

Het aantal stageplaatsen dat ondanks de crisis door rederijen is aangeboden en ingevuld wijkt niet af met voorgaande jaren. Dit blijkt uit een gezamenlijke inventarisatie eind september van het mbo- en hbo-zeevaartonderwijs en de brancheverenigingen KVNR en Vereniging van Waterbouwers. Begin oktober was 93% van de stagiairs aan boord geplaatst. Uit een rondgang bij de scholen blijkt verder dat ondanks de pandemie ook de stagebegeleiding van de studenten aan boord van hetzelfde niveau is als in voorgaande jaren. Door de jarenlange goede samenwerking tussen scholen en rederijen en extra inspanningen tijdens de coronapandemie van zowel het bedrijfsleven als zeevaartscholen is dit mooie resultaat bereikt. Een positief bericht in dit voor alle partijen moeilijke periode.

Tegelijkertijd is nog steeds een aantal studenten op zoek naar een stageplaats en wordt vooruitgekeken naar de lichting studenten die begin 2021 op eindstage dient te gaan. Ook in de komende periode blijven deelmarkten in de zeevaart in zwaar weer verkeren, zijn bemanningswisselingen lastig en zal soms noodgedwongen gereorganiseerd moeten worden.

Op basis van de hechte band tussen het zeevaartonderwijs en het bedrijfsleven is er echter het vertrouwen dat, met wederom extra inzet van alle betrokken partijen, ook in 2021 voldoende stageplaatsen beschikbaar moeten kunnen komen voor de toekomstige generatie Nederlandse zeevarenden.

Is er op dit moment binnen uw bedrijf nog ruimte voor een stageplaats aan boord of zijn er twijfels over het wel of niet invullen daarvan, dan kunt u daarover contact opnemen met de KVNR of de Vereniging van Waterbouwers.