Samenwerking binnenvaart en waterbouw op arbeidsmarktcommunicatie

De binnenvaart en waterbouw zijn aanpalende sectoren die behoefte hebben aan meer naamsbekendheid om jongeren enthousiast te maken voor een opleiding en loopbaan in de maritieme sector en met name in de binnenvaart en waterbouw.

Dat is de reden voor de programma’s “Wereld van de Binnenvaart” en “Waterbouw.nl” om samen te gaan werken aan een gezamenlijke maritieme arbeidsmarktbranding voor activiteiten op het gebied van promotie, instroombevordering, gastlessen, lesprogramma’s, onderwijsbeurzen en informatiebijeenkomsten.

Beide sectoren verwachten elkaar te versterken in hun streven naar meer naamsbekendheid en grotere instroom van nieuwe medewerkers in hun sectoren.