Dag van de Maritieme Docent (online event 13 november 2020)

Op 13 november staat de Dag van de Maritieme Docent (DvdMD) 2020 gepland. Net als vorig jaar in Rotterdam had de bedrijfstakgroep MTLM graag met 250 maritieme docenten bijeengekomen in Vlissingen. Vanaf dit voorjaar was echter duidelijk dat dit lastig zou worden en zijn er meerdere scenario’s verkend, waaronder vier regionale bijeenkomsten. In verband met de recente oplaaiing van het virus en huidige RIVM-maatregelen achtte de organisatie het niet verantwoord om fysieke bijeenkomsten te organiseren. Daarom is besloten om 13 november kort stil te staan bij de DvdMD met een online event.

Kort programmaoverzicht

  • Om 13.00 uur wordt gestart met het online event Dag van de Maritieme Docent. Hans Snijders, bestuurder Nova College opent de middag waarna Annet Koster van KNVR in het kort iets zegt over stages tijdens de coronacrisis en hoe onderwijs en bedrijfsleven hier samen zijn voorgegaan en nog steeds doen.
  • Om 13.30 uur, na Annet, volgt een ontspannen half uurtje met een cabaretier.
  • Om 14.00 uur volgt het programmaonderdeel ‘Kijkje in de kombuis met …’. Aan de hand van thema’s krijgen docenten te horen welke ontwikkelingen er zijn in het maritieme onderwijs en kunnen ze vragen stellen.
  • Om 14.30 uur sluiten we het online event en daarmee ook de Dag van de Maritieme Docent af.

Op deze manier wordt er in deze vreemde tijd niet voorbij gegaan aan de Dag van de Maritieme docent. De bedrijfstakgroep MTLM hoopt dat iedereen volgend jaar weer met z’n allen bij elkaar kan zijn!