Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw ultimo augustus 2019 99,5%

De actuele dekkingsgraad is gedaald van 106,6% ultimo juli naar 99,5% ultimo augustus 2019. In augustus werd er geen beleggingsrendement gehaald. De rente was in deze maand wel gedaald wat een negatieve bijdrage had op de dekkingsgraad van ruim 7,0%.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) daalde iets. De beleidsdekkingsgraad bedroeg ultimo augustus 2019 112,4%. De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7%.

Meer informatie vindt u op de website van BPF Waterbouw.