MAROF Nieuwe Stijl

Beroepscompetentieprofiel maritiem officier klaar voor de toekomst

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de koopvaardij, zeevisserij en waterbouw, hebben een gezamenlijk beroepscompetentieprofiel ontwikkeld voor een maritiem officier nieuwe stijl, die in deze sectoren zowel in nautische als maritiem-technische beroepen kan werken.

Hans Snijders, voorzitter College van Bestuur Nova College, Marijn Nelen, voorzitter College van Bestuur Scalda en Els van Herk, directeur STC Group en STC mbo college Maritiem en Techniek, namen het document dinsdag 11 juni 2019 in ontvangst tijdens een symposium in IJmuiden.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van sectoren om doorstroom van de ene naar de andere sector te bevorderen, de kwaliteit van de maritieme beroepsopleiding op een hoog niveau te borgen en in het kader van macrodoelmatigheid te komen tot clustering van een aantal kwalificatiedossiers en/of opleidingen. Door in de opleiding meer aandacht te besteden aan 21st century skills worden studenten beter voorbereid op maritieme innovaties en technologische ontwikkelingen gedurende hun loopbaan.