Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw ultimo januari 2019 112,8%

De actuele dekkingsgraad bedroeg ultimo december 2018 113,4%. Door de toegekende verhogingen van de ingegane pensioenen en de opgebouwde rechten (indexatie) per 1 januari 2019 ter hoogte van 1,38% is de dekkingsgraad gedaald naar 111,7%.

In januari hebben de koersen van de aandelen zich fors hersteld (+7,3%), waardoor het totale beleggingsresultaat +3,4% bedroeg.

De rekenrente is ten opzichte van eind 2018 fors gedaald, hetgeen het positieve effect van de beleggingsrendementen op de dekkingsgraad gedeeltelijk teniet deed.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) daalde ook iets omdat de huidige actuele dekkingsgraad lager is dan die van 12 maanden geleden. De beleidsdekkingsgraad bedroeg ultimo januari 2019 117,5%.

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7%.

Voor meer informatie: zie website van BPF Waterbouw (werkgevers en werknemers).