Omzetting Vakantiefonds Waterbouw

Vanaf 1 januari 2020 houdt het Vakantiefonds Waterbouw op in de huidige vorm te bestaan.

Cao-partijen in de Waterbouw hebben hierover lang gesproken en uiteindelijk afspraken gemaakt over de omzetting van de vakantiebon naar 8% vakantietoeslag en doorbetaalde feest- en vakantiedagen. Om dit zonder negatieve inkomensconsequenties voor de werknemers plaats te laten vinden, zijn eventuele negatieve effecten gecorrigeerd door de dienstentoeslag te verhogen van 6% naar 7,3%. De afspraken zullen in de eerstkomende cao Waterbouw worden vastgelegd.

Een nadere omschrijving van de wijzigingen is te vinden in de brief aan de werkgevers.