Werkgevers: 'Budget persoonlijke ontwikkeling is arbeidsvoorwaarde'

Investeren in persoonlijke ontwikkeling van werkenden moet als volwaardige arbeidsvoorwaarde worden aangemerkt, stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN in hun arbeidsvoorwaardennota van 2019.

Afspraken over budgetten voor scholing en ontwikkeling moeten dan ook standaard als onderdeel worden gerekend van het totale beloningspakket dat werknemers ontvangen. Nu worden zulke budgetten nog te vaak gezien als een 'extraatje', boven op de loonstijging.

Scholing

Scholing is een noodzakelijke investering, die essentieel is voor de toekomstige positie van werkenden op de arbeidsmarkt. Het belang van scholing op de werkplek moet dan ook beter onderkend worden, zeggen de organisaties in de arbeidsvoorwaardennota. In die nota 'Klaar voor veranderend werk' geven de werkgevers aan wat hun prioriteiten zijn voor het arbeidsvoorwaarden- en cao-overleg in het komende jaar. De wereld verandert immers en daarmee ook de arbeidsmarkt.

Cao's

Investeren in nieuwe kennis en nieuwe vaardigheden van werknemers is essentieel. Door afspraken over budgetten voor scholing en duurzame ontwikkeling standaard onderdeel van het totale beloningspakket te maken zetten we een stap in de goede richting. Gelukkig kennen veel cao's al regelingen waarmee werknemers geld voor persoonlijke ontwikkeling en scholing kunnen krijgen, maar zaak is dat die uitgebouwd en zwaarder gewaardeerd worden. Dat betekent dat een groter deel van de loonruimte naar dergelijke regelingen moet gaan, als onderdeel daarvan en dus niet 'on top of', aldus de organisaties.

Download:

Nota Arbeidsvoorwaarden 2019: Klaar voor veranderend werk