Presentaties Waterbouw van studenten Communication & Multimedia Design (CMD) van NHL/Stenden

Het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw is een samenwerking aangegaan met de opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) van NHL/Stenden Hogeschool voor het doen van onderzoek door studenten naar promotie van de Waterbouw. In drie verschillende minoren zijn studenten aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in presentaties op woensdag 23 januari 2019.

Vanuit Concepting is een technisch ontwerp gemaakt voor jongeren die al gevoel bij techniek hebben en hen uitdaagt van zand en water een haven en infrastructuur te maken. Vanuit Branding Advertising & Design is een voorbeeld gegeven hoe de branding van de sector vorm kan krijgen door een maatschappelijk probleem te linken aan de Waterbouw en jongeren middels challenges uit te dagen om het probleem op te lossen. De laatste presentatie, vanuit Game Development en 3D betreft de aanzet tot een game, een soort escaperoom, wat zich afspeelt aan boord van een baggerschip, dat jongeren uitdaagt om steeds een level hoger te komen.

De studenten hebben een deel van hun onderzoek gedaan bij de maritieme afdeling van NHL/Stenden Hogeschool om technische achtergrondinformatie te verzamelen. Een deel van hen heeft een paar dagen doorgebracht op het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling, waardoor een cross-over samenwerking tussen beide opleidingen van NHL/Stenden tot stand is gekomen.

Bij de presentaties van de studenten was een vertegenwoordiging aanwezig van het bestuur van het O&O-fonds Waterbouw, de directie van MIWB en docenten CMD.