Vervolgafspraken duurzame inzetbaarheid

Dat duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel bij de waterbouw staat blijkt ook uit de gemaakte cao-afspraken: Weerbaar op de arbeidsmarkt en gezond met pensioen.

De waterbouw wil zich profileren als een moderne, innovatieve en aantrekkelijke sector die jongeren toekomstperspectief biedt, waar werknemers geschoold en gestimuleerd worden om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en waar oudere werknemers op een gezonde manier hun pensioen halen. Werkgevers en werknemers aan de cao-tafel zijn het eens dat het belangrijk is om gezamenlijk beleid te ontwikkelen op thema’s die hiertoe bijdragen. De inzet van cao-partijen moet leiden tot een inspirerende werkomgeving waarin werknemers trotse waterbouwers zijn die met vertrouwen zelf hun plek in een snel veranderende wereld en op een snel veranderende arbeidsmarkt kunnen vormgeven.

Een paritaire werkgroep gaat op verzoek van cao-partijen voorstellen uitwerken voor een individuele leerrekening/persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsbudget (POB), duurzame inzetbaarheid, omscholing, loopbaanontwikkeling en financiële scan.

De sector is al vanaf 2013 bezig met duurzame inzetbaarheid. In de periode tussen 2015 en 2017 hebben 726 medewerkers de inzetbaarheidsscan ingevuld (20,7% van het potentiele aantal cao-medewerkers). Daarnaast waren er ook 319 indirecte deelnemers. Daarmee komt het totale deelnemerspercentage in de sector op 37%.

Voor meer informatie over duurzame inzetbaarheid: www.gezondwerkenindewaterbouw....