Onderhandelingsresultaat cao’s Waterbouw bereikt

Cao-partijen in de Waterbouw: FNV Waterbouw, CNV Vakmensen en de Vereniging van Waterbouwers hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw en de bedrijfstak eigenregelingen (BTER) cao Waterbouw.

De arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw heeft een looptijd van een jaar: van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2019. De cao-lonen zullen per 1 april 2018 worden verhoogd met 1,75% en per 1 oktober 2018 met 1%.

Belangrijk onderdeel van de afspraken is de wens van cao-partijen om te komen tot een integraal duurzaam inzetbaarheidsbeleid: Weerbaar op de arbeidsmarkt en gezond met pensioen. Een paritaire werkgroep gaat voorstellen uitwerken waarbij het O&O-fonds één van de financieringsbronnen is voor het ontwikkelen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid als het gaat om de ontwikkeling, scholing en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de waterbouw. Hierover zijn in de BTER cao Waterbouw afspraken gemaakt.

Voor meer informatie: Volg de link voor het volledige onderhandelingsresultaat van de arbeidsvoorwaarden cao Waterbouw en de BTER cao Waterbouw.