Docentstages Waterbouw

Voor de instroom van goed gekwalificeerde vakmensen is het van belang dat het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven goed op elkaar zijn afgestemd. Docenten moeten daarom goed op de hoogte te zijn van vaktechnische ontwikkelingen in de waterbouw zodat zij deze kunnen toepassen in de ontwikkeling van het onderwijscurriculum.

Om dit te bereiken stelt het O&O-fonds Waterbouw een vergoeding beschikbaar voor waterbouwbedrijven die de cao-Waterbouw volgen en stageplaatsen voor docenten beschikbaar stellen, als ook aan maritieme schoolinstellingen die docenten vrij maken om “stage” te lopen bij een waterbouwbedrijf.

Hierbij doen we een oproep aan bedrijven om stageplaatsen voor docenten beschikbaar te stellen. Maritieme schoolinstellingen vragen we eveneens te reageren!

Voor meer informatie: O&O-fonds Waterbouw, l.vanvlier@waterbouwers.nl