Dijkwerkersdag 2018

De waterschappen en Rijkswaterstaat werken vanuit de alliantie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma continu samen aan de uitvoering van waterveiligheid.

Hoe kunnen zij dat nóg beter doen? Wat is daarvoor nodig? En hoe kunnen ze daarin samen optrekken met kennisinstellingen en de markt? Thema’s die tijdens de Dijkwerkersdag aan bod komen en waarover betrokken partijen met elkaar in dialoog gaan.

De dag staat in het teken van verbinden, kennis uitwisselen en ervaring delen. Want iedereen binnen de watercommunity van de Dijkwerkers draagt bij aan een gemeenschappelijk doel.

Door de krachten te bundelen en grensoverschrijdend op vele gebieden te werken maken we het verschil!

Jouw mening en hulp zijn daarbij nodig.

Daarom nodigen de waterschappen en Rijkswaterstaat je uit voor de Dijkwerkersdag op donderdag 7 juni 2018 in congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Wil je deze datum alvast in je agenda reserveren? De officiële uitnodiging inclusief programma volgt begin april.

Bekijk hier de video van de dijkwerkersdag 2017 die is gemaakt door studenten van de opleiding Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht. (duur video 2 minuten en 15 seconden). Meer filmpjes over de Dijkwerkersdag 2017 vind je op het Youtube-kanaal