Actuele dekkingsgraad BPF Waterbouw in februari 2018 gedaald naar 116,5% (8 maart 2018)

De actuele dekkingsgraad bedraagt ultimo februari 2018 116,5% (januari 2018 118,0%)

Doordat de aandelenbeurzen in februari een forse neerwaartse correctie lieten zien, is het rendement op de beleggingen deze maand - 1,4%.

De in februari iets gestegen rente compenseerde de negatieve invloed op de actuele dekkingsgraad door het beleggingsresultaat in enige mate. Per saldo daalde de dekkingsgraad met 1,5%.

De beleidsdekkingsgraad (12-maands gemiddelde) steeg wederom en bedroeg ultimo februari 2018 113,1%. Bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 110% is het wettelijk toegestaan de toeslagverlening (indexatie) deels te hervatten. Als een beleidsdekkingsgraad hoger is dan 124% kan de volledige indexatie worden verleend.

De kritische grens, waarbij een mogelijke korting in het verschiet komt, ligt voor BPF Waterbouw op een actuele dekkingsgraad van 91,7.

Voor meer informatie over pensioenen: www.sfwaterbouw.nl of www.waterbouw.nl.