CHIRP Maritime FEEDBACK nr. 51

Het doel van CHIRP Maritime is bij te dragen aan de verbetering van de veiligheid op zee waar ook ter wereld, door middel van een volledig onafhankelijk en vertrouwelijk meldingssysteem voor alle personen die werkzaam zijn in of in verband met de maritieme sectoren. Deze informatie staat los van een wettelijke verplichting of aansprakelijkheid.

CHIRP Maritime staat voor: Confidential Hazardous Reporting Incident Program - Maritime

CHIRP Maritime FEEDBACK nr. 51

Download

CHIRP Maritime deelt informatie over ongevallen, de oorzaken daarvan en de manier waarop je ongevallen kunt voorkomen met anderen zodat eenzelfde ongeval misschien voorkomen kan worden. Daarom is het belangrijk dat ongevallen gemeld worden en onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van ongevallen.

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet bewaard en na sluiting van het dossier worden originele stukken teruggestuurd naar de melder van het rapport of vernietigd. De verstrekte informatie wordt, met goedkeuring van de melder en in een geanonimiseerde vorm, ter beschikking gesteld aan degenen die actie kunnen ondernemen om het probleem te verhelpen.

Nederlandse versie van Maritime FEEDBACK

De Commissie Arbo & Veiligheid (CAV) is een commissie van vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de koopvaardij, natte waterbouw en zeevisserij, het maritiem onderwijs en de Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij en maakt deel uit van de Vereniging Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg.

Het doel van deze commissie is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van arbeidsongevallen bij zeevarenden. Daarom heeft de commissie zich hard gemaakt voor een Nederlandstalige versie van Maritime FEEDBACK.

Schrijf u in voor de gratis Nederlandse uitgave van CHIRP Maritime FEEDBACK die ook gaat over uw veiligheid. Inschrijving kan via deze link of via de button hieronder.

Nederlandse uitgave CHIRP Maritime Feedback

Inschrijven