Toekomst Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Er is veel onderzoek gedaan naar de toekomst van het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw, waarbij werkgevers, werknemers en bestuur pensioenfonds betrokken zijn. Voor de zomervakantie is een aantal rapporten gepubliceerd met de uitkomsten van de uitgevoerde onderzoeken, echter zonder dat partijen hierover consensus hebben bereikt.

Het bestuur van het pensioenfonds, dat gaat over de opgebouwde rechten van deelnemers, is tot de conclusie gekomen dat de deelnemers het beste af zijn bij BPF Waterbouw. Cao-partijen, die gaan over de op te bouwen rechten, zijn verdeeld in hun mening. Werkgevers pleiten al enige jaren voor een strategische aansluiting bij een groter pensioenfonds; vakorganisaties volgen hun ledenraadpleging, waarbij hun achterban liever bij het bestaande eigen pensioenfonds blijft.

Meer informatie:

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van CAO-Partijen Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.