Open dagen en Infodagen opleidingsinstituten

Naast de onderwijsbeurzen hebben de diverse opleidingsinstituten hun eigen open dagen en informatiedagen, waarvoor ook vaak het bedrijfsleven wordt uitgenodigd. Het O&O-fonds in de Waterbouw helpt studenten met het maken van deze keuze door voorlichting, gastlessen, lesbrieven en waterbouw experiences.

Met een aantal opleidingsinstituten heeft het O&O-fonds een nauwe samenwerking. Ook die onderwijsinstellingen doen veel aan voorlichting door middel van open dagen en informatiedagen, waar studenten al dan niet met hun ouders goed geadviseerd worden over hun studiekeuze. Vaak wordt hier het bedrijfsleven hier ook bij betrokken.

Meer informatie:

Meer informatie over de opendagen en infodagen van de opleidingsinstituten STC en MIWB:

STC : https://stc-group.nl/open-dage...
MIWB: https://www.miwb.nl/open-dag