Kort Meevaren

Op 18 en 19 september 2017 was het voorlopig de laatste keer dat jongeren via het project Kort Meevaren kennis maakten met de waterbouw. Deze promotiecampagne om jongeren te interesseren voor het maritieme beroep is zeven jaar lang mogelijk gemaakt door subsidie van de overheid. De betrokken branches dringen er bij de overheid op aan om deze campagne ook in 2018 en volgende jaren te blijven subsidiëren, omdat er ondanks het gebrek aan stageplaatsen nog steeds veel behoefte is aan goed opgeleide jongeren in de maritieme sector.

Er zijn drie soorten kennismakingsstages. De waterbouwstage en de zeevaartstages zijn bedoeld voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar, die kennis willen maken met projecten en schepen in de waterbouw of in de zeevaart. Voor jongeren van 14 en 15 jaar is er een stage-mogelijkheid in de vorm van een zeiltocht op zee aan boord van de zeilschip De Eendracht.

Bij een waterbouwstage van één dag wordt een hele klas uitgenodigd om eerst een gastles te volgen in waterbouw. Daarna volgt een dagtocht op de driemasterschoener De Eendracht, veelal vanuit Rotterdam naar Scheveningen of omgekeerd, waarbij aan boord veel aandacht wordt besteed aan waterbouwprojecten als De Zandmotor, de aanleg van de Tweede Maasvlakte, Maeslantkering en het permanent uitdiepen van de nieuwe waterweg. Leerlingen kregen veel informatie over de waterbouw en de loopbaanmogelijkheden in deze sector. Op het opleidingszeilschip De Eendracht krijgen de leerlingen een beleving wat het betekent om op het water te werken door zelf aan het roer te staan of aan de zeilen te trekken.