De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) stimuleert werkgevers tot het scholen van hun werknemers door:

  • Het ontwikkelen van lesstof ten behoeve van volwasseneducatie (vraaggericht vanuit het bedrijfsleven);
  • Het aanbieden van trainingen, opleidingen en cursussen;
  • Het vergoeden en stimuleren van EHBO / BHV cursussen en herhalingscursussen;
  • Het vergoeden van bepaalde bedrijfscursussen (€ 1.000,-- per jaar per medewerker).

Voor cursussen die u via uw werkgever kunt volgen kunt u kijken in het Totaaloverzicht Cursussen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds in de Waterbouw, op telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.