cao Waterbouw

De cao Waterbouw is van toepassing op werkgevers van ondernemingen die vallen binnen de werkingssfeer van deze cao.

In de waterbouw zijn er twee cao’s. Eén betreft de loon- en arbeidsvoorwaarden en één betreft de Bedrijfstak Eigen Regelingen (BTER). Deze cao’s gelden in Nederland en op het Nederlands Continentaal Plat.

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Waterbouw is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over loon- en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.

De cao Waterbouw wordt afgesloten door sociale partners, namelijk: de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers en de werknemersorganisaties FNV Waterbouw en CNV Vakmensen.

Beide cao’s worden traditioneel algemeen verbindend verklaard om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken.