Doelstelling cursus

De cursus vergroot de veiligheid aan boord conform het aangepaste hoofdstuk Chapter XI-2 van SOLAS 74, de ISPS code en sectie A-VI/6-1 van de STCW Code.

Inhoud cursus

Melden beveiligingsincident, inclusief piraterij of gewapende dreiging of overval;

Kennis van te volgen procedures indien een beveiligingsdreiging wordt waargenomen;
Kunnen optreden in beveiligings gerelateerde noodsituaties en kennis van scheepsbeveiligingsplannen.

Bestemd voor

Bestemd voor alle zeevarenden, uitgezonderd de SSO en opvarenden die belast zijn met specifieke beveiligingstaken, moeten voordat ze gaan varen de cursus Security Awareness (SA) hebben gevolgd.

Certificering

Proficiency in Security Awareness, STCW reg. VI/6, section A-VI/6, Table A-VI/6-1.

Uitvoerende organisaties

DRTC, Delta

Aanmelding

Via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw