Doelstelling cursus

Herkennen van de verschillende soorten explosieve stoffen met hun toepassingen en effecten.

Inhoud cursus

Het niveau Basiskennis OCE omvat: basiskennis over explosieve stoffen & Conventionele Explosieven, basiskennis over de aanpak en uitvoering van projecten volgens het WSCS-OCE en het kennen en juist toepassen van veiligheidsregels op OCE projecten. Het examen Basiskennis OCE bestaat uit een theorie-examen van 25 meerkeuzevragen.

Bestemd voor

Personen die in het OCE werkgebied ondersteunende werkzaamheden verrichten, zoals machinisten en grondwerkers, dienen dus over het certificaat Basiskennis OCE te beschikken. In het WSCS-OCE wordt onder het OCE werkgebied verstaan: het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de organisatie daadwerkelijk opsporingswerkzaamheden worden verricht.

Certificering

Certificaat ‘Basiskennis Opsporen Conventionele Explosieven

Uitvoerende organisaties

Saricon, Stichting Examinering OCE

Aanmelden

Via eigen werkgever