Doelstelling cursus

Gasmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of schadelijke gassen of dampen op de werkplek aanwezig zijn. Met name bij het werken met verontreinigde grond en in besloten ruimten brengen schadelijke gassen risico’s met zich mee.

Inhoud cursus

De cursus gasmeten (EX-OX-TOX) is bedoeld voor iedere persoon die in zijn functie belast is met het uitvoeren van gasmetingen. De cursus laat de deelnemer kennis maken met de theorie achter het gasmeten en de verschillende soorten gasmeetapparatuur. De theorie vullen we aan met praktijkoefening.

Bestemd voor

Iedereen die in zijn functie belast is met de uitvoering van gasmetingen vooral in besloten ruimten.

Certificering

Deelnamecertificaat

Uitvoerende organisaties

BK Opeidingen

Aanmelden

Via eigen werkgever