Doelstelling cursus

Als surveyor/hydrograaf krijg je zeer uiteenlopende opdrachten. Je bereidt projecten voor, installeert en test de apparatuur aan boord van een meetvaartuig, je voert meetwerkzaamheden uit en verwerkt en interpreteert deze gegevens tot kaarten en rapportages. Een surveyor/hydrograaf begint met het maken van een dieptekaart. Aan de hand daarvan wordt gekeken of er gebaggerd moet worden of juist zand opgespoten. Tijdens het baggeren moeten er regelmatig nieuwe surveys (metingen) worden uitgevoerd om te kijken of al het werk volgens plan verloopt.

Inhoud cursus

Tijdens de opleiding stippel je voor een groot deel je eigen studieroute uit. In het vierde jaar kies je een minor, daarmee kies je welke richting je op wilt. Je kunt kiezen uit:

  • Hydrography for coastal zone management: Richt zich op de kustzone en op de bagger- wereld.
  • Offshore construction hydrography: Kennis op het gebied van olie- en gaswinning.
  • Inlands waters hydrography: Richt zich op de binnenwateren en rivieren.
  • Nautical charting hydrography: Verdieping in de zee en zeekaarten.
Bedoeld voor

Werknemers in de natte aannemerij, welke met survey werkzaamheden geconfronteerd worden.

Certificering

hbo Bachelor-diploma

Aanmelding via werkgever bij

NHL Stenden