Doelstelling cursus

De Wet Zeevarenden maakt voor vaarbevoegdheidsbewijzen voor beperkt werkgebied een onderscheid tussen vaarbevoegdheidsbewijzen voor reizen nabij de Nederlandse kust en reizen nabij de internationale kust. Met het Nederlands kennisbewijs SMBW (en de bijbehorende certificaten voor veiligheid, communicatie en medische zorg) heeft de houder ervan, volgens de huidige wetgeving, aanspraak op een vaarbevoegdheid voor schepen tot 500 GT / 3000 kW met de beperking tot de territoriale wateren nabij de Nederlandse kust en de aansluitende zone van het Koninkrijk.

Om in het bezit te komen van een vaarbevoegdheid om te varen op de internationale wateren (voor Nederland inclusief de Exclusieve Economische Zone), is sinds 1 januari 2017 het certificaat ‘aanvulling-N en/of aanvulling-W voor reizen nabij de internationale kust’ nodig.

Inhoud cursus

Tijdens deze cursus worden de volgende modules behandeld:

 • diesel motoren en voortstuwing
 • elektrische controle
 • onderhoud en reparatieprocedures
 • detecteren van storingen in de machinekamer
 • veilig werken
 • verzorgen van een veilige brugwacht
 • noodprocedures
 • milieuverontreiniging
 • zeewaardigheid van het schip
 • wetgeving
 • managementvaardigheden

Aan het eind van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de actuele wetgeving
 • bent u in staat om adequaat te reageren in noodsituaties
 • weet u storingen in de hoofd- en hulpsystemen systematisch aan te pakken
 • kunt u problemen in de elektrische meet- en beveiligingssystemen oplossen
 • weet u milieuverontreiniging te voorkomen
 • kunt u uw leiderschaps- en managementvaardigheden effectief inzetten
 • bezit u alle kennis die vereist is om nabij de internationale kust te mogen varen


Bestemd voor

De schipper machinist die op een klein schip (tot 500 GT of 3000 kW) op de territoriale wateren nabij de Nederlandse kust en de aansluitende zone van het Koninkrijk (= Nederlands continentaal plat) vaart. Als deze ook op de internationale wateren wil gaan varen en nog niet in het bezit is van het certificaat SMBW aanvulling-N en het certificaat aanvulling-W.

Certificering

Regeling Zeevarenden artikel 8.44 en 8.45, het certificaat ‘aanvulling-N voor reizen nabij de internationale kust’ en het certificaat ‘aanvulling-W voor reizen nabij de internationale kust’. Beide certificaten zijn door ILT goedgekeurd.

Uitvoerende organsaties

STC-BV

Aanmelden

Via de werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw