Doelstelling cursus

Het verkrijgen van: vaardigheid in het plotten van meerdere objecten tegelijk; kennis van het kritische gebruik en de beperkingen van radarinstallaties; vaardigheid met het werken met ARPA (elektronische plotsystemen); kennis van de bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee noodzakelijk voor het varen op radar; parallel-index navigatie; radarnavigatie in nauwe vaarwaters; Gebruik van radar in combinatie met een elektronische zeekaart.

Inhoud cursus

Kennis vereist van Radar Navigator Operational Level (radarwaarnemer); Kennis van de internationale bepaling ter voorkoming van aanvaring op zee; Kennis van Nautische begrippen; Bij deze cursus wordt gebruik gemaakt van de radarsimulator.

Bestemd voor

Verbreding van de kennis voor het varen met radar en die tevens reeds in het bezit zijn van het diploma Radar Navigator Operational Level (radarwaarnemer).

Certificering

Radar Navigator Management Level - STCW reg. II/2, Section A-II/2, Table A-II/2

Uitvoerende organisaties

DRTC

Aanmelden

Via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw