Doelstelling cursus

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten en vervangt drie wetten: de natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet.

Het blijft in de wet natuurbescherming voor overheden en het bedrijfsleven mogelijk om te werken via een goedgekeurde gedragscode. Met het werken volgens deze gedragscode wordt voorkomen dat bij alle werkzaamheden een kostbare/tijdrovende ontheffing aangevraagd moet worden. Om er zeker van te zijn dat de gedragscode wordt nageleefd, vragen opdrachtgevers hiervoor een certificering van de werknemers binnen een bepaald project. De beschikbare certificering wordt onderverdeeld in drie niveaus.

Inhoud cursus

Wet natuurbescherming (niveau 1)

Het eerste certificaat is gericht op de uitvoerende medewerkers. Deelnemers leren de wet natuurbescherming toe te passen tijdens hun werkzaamheden en kunnen verschillende beschermde soorten herkennen.

Wet natuurbescherming (niveau 2)

De teamleiders en uitvoerders hebben een leidinggevende/controlerende rol bij het uitvoeren van werkzaamheden. Men leert alle vaardigheden op niveau 1 en richt zich daarnaast op het schrijven van een werkinstructie.

Wet natuurbescherming (niveau 3)

Bent u als werkvoorbereider of bedrijfsleider actief binnen projecten dan zult u het certificaat niveau 3 moeten behalen. Hierbij wordt ingegaan op het praktische gedeelte van de wet natuurbescherming, maar ook het maken van een Plan van Aanpak (juridische aspecten).

Bestemd voor

Werkvoorbereiders die betrokken zijn bij het (her-)inrichten van de buitenruimte.

Certificering

Geslaagde deelnemers ontvangen een certificaat met het AOC Keurmerk.

Uitvoerende organisaties

Terra Trainingen, Terra Next

Aanmelden

Via eigen werkgever