Doelstelling Cursus

Een belangrijke functie van baggeren is het onderhouden en/of op diepte houden van watergangen. Kleinschalige baggerwerken zijn baggerwerken die worden uitgevoerd in wateren zoals kreken, sloten, beken, boezemwateren, vennen en stadswateren. Het succesvol laten verlopen van de opzet, aanbesteding en uitvoering van een baggerwerk vereist kennis. Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de uitvoerder. Deze cursus richt zich op het kleinschalig onderhoudsbaggerwerk in al haar facetten: verkenningsfase, bestek, aanbesteding, uitvoering en controle. In de cursus komt ook de bestemming van de verwijderde specie aan de orde. Na het volgen van de cursus beschikt u over actuele kennis voor het succesvol opzetten, aanbesteden en uitvoeren van kleinschalige baggerwerken.

Inhoud Cursus

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

• baggerprogramma’s, planning en doelen;

• het uitvoeren van de voorbereidingsfase voor een kleinschalig baggerproject;

• het opzetten van een kleinschalig baggerproject;

• de aanbesteding van een kleinschalig baggerproject;

• de uitvoering en controle van een baggerproject;

• excursie naar een kleinschalig baggerwerk.

Bestemd voor

watersysteembeheerders, bestekschrijvers, directievoerders en aannemers/uitvoerders

Uitvoerende organisaties

Wateropleidingen

Aanmelding

Via de eigen werkgever