Doelstelling cursus

De Cursus heeft tot doel om asbestverdacht materiaal te herkennen en hier op juiste wijze mee om te gaan.

Inhoud cursus

Inhoud cursus:
· Wat is Asbest?
· Gezondheidsrisico’s
· Asbest herkennen op de werkplek (schepen) en in het laboratorium
· Hoe te handelen bij herkenning
· Procedures
· Praktijksituaties


Bestemd voor

Medewerkers die tijdens werkzaamheden in aanraking kunnen komen met asbestverdacht (bodem)materiaal.

Certificering

De cursus wordt afgesloten met een verklaring van deelname.

Uitvoerende organisaties

VCMCM

Aanmelding

Via eigen werkgever