Doelstelling

Vitale werknemers hebben meer energie en zijn beter in staat hun huidige werk te doen of om nieuw werk te vinden. Vitaal en fit zijn zegt iets over duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

De Vitaliteischeck kan naast een PMO worden aangeboden. (NB: Het PMO zelf is een wettelijke verplichting, die daarom ook niet voor vergoeding door het O&O-fonds Waterbouw in aanmerking komt).

Inhoud

De Vitaliteitscheck geeft een snelle indruk van iemands vitaliteit. Via een checklist worden vragen gesteld over:

- Fysieke fitness: gezondheid, gewicht, energieniveau
- Mentale fitness: stressniveau, levensvreugde en mentale veerkracht
- Gewoonten: denk bijvoorbeeld aan gezond eten, bewegen en voldoende slapen

Uitvoerende Organisaties

Diverse partijen, zoals arbodiensten.

Aanmelding

Via eigen werkgever