Doelstelling Cursus

Doel is om medewerkers te stimuleren om op een andere manier naar hun professionele ontwikkeling te kijken.

Inhoud Cursus

Met een assessment krijgt u snel inzicht in hoe een medewerker op dit moment in zijn/haar functie zit. De vragen ‘Wie ben ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’ staan centraal.

Uitvoerende Organisaties

LTP

Aanmelding

Via eigen werkgever