Doelstelling cursus

Kapitein en officieren die belast zijn met de scheepsgezondheidszorg aan boord, de eerst noodzakelijke medische zorg moeten kunnen uitvoeren. De training voldoen aan de richtlijn EU/92/29 en aan de eisen van het praktische deel van de STCW code Medical Care.

Inhoud cursus

• Medische administratie, regelgeving, radio medisch advies, evaluatie patiënt

• Wondverzorging en –infecties, verzorgen van bloedingen en brandwonden
• Letsels aan het bewegingsapparaat
• Taxische gevaren en door chemie veroorzaakt letsel
• Letsels aan hoofd, oor, oog, neus en keel en ook tandzorg
• Infectie- en tropische ziekten, hart- en vaartziekten
• Medische problemen door alcohol- en/of drugsmisbruik
• Traumatologie
• Acute psychische problemen, buikaandoeningen
• Verpleging en verzorging, dood aan boord
• Transport van gewonden, evacuatie per helikopter
• Verdrinken en onderkoeling, basic life support
• Toedienen van pijnstillers
• Toedienen van medicinale zuurstof en injecties, inbrengen van infuus
• wondhechten

Bestemd voor

Eerstverantwoordelijken / leidinggevenden aan boord van zeegaand materieel

Certificering

Na het succesvol volgen van de cursus verkrijgt men het certificaat: Proficiency in Medical Care, STCW reg. VI/4, section A-VI/4, Table A-VI/4-2

Uitvoerende organisaties

STC-BV, Nova College, DRTC

Aanmelding

Via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw