Doelstelling cursus

Deze training is bestemd voor zeevarenden die in het bezit zijn van de volgende geldige certificaten: Basic Safety Training, en Proficiency in Survival Craft, die aan de vijfjaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen. In deze training worden de twee herhalingscursussen gecombineerd.

Inhoud cursus

Combi Basic Training & Proficiency in Survival Craft other than fast rescue boats refresher STCW section A VI-1 & A VI-2-1.

Herhaling en bijscholing van de onderdelen:
• Theorie en praktijk Personnel Safety and Social Responsibility;
• Theorie en praktijk Elementary First Aid
• Theorie en praktijk Survival Technics

Bestemd voor

Zeevarenden in het bezit van certificaat Basic Training en Proficiency in survival craft other than fast rescue boats die aan de 5 jaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen.

Certificering

Bij een positieve beoordeling van de eindtoets worden de STCW certificaten 1) Refresher Basic Training, 2) Refresher Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats afgegeven. De cursist kan de trainingen in het monsterboekje laten stempelen.

Uitvoerende organisaties

RelyOnNutec, DHTC

Aanmelding

Via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw