Doelstelling cursus

Deze training is bestemd voor zeevarenden die in het bezit zijn van de volgende geldige certificaten: Basic Safety Training, Advanced Fire Fighting en Proficiency in Survival Craft, die aan de vijfjaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen. In deze training worden de drie herhalingscursussen gecombineerd.

Inhoud cursus

Combi Basic Training/Adv. Fire Fighting/Prof. In Survival Craft refresher STCW section A VI-1, A VI-2-1 & A VI-3.

Herhaling en bijscholing van de onderdelen:
• Theorie en praktijk Personnel Safety and Social Responsibility
• Theorie en praktijk Elementary First Aid
• Theorie en praktijk Survival Technics
• Theorie en praktijk Fire Fighting

Bestemd voor

Zeevarenden in het bezit van certificaat Basic Training, Advanced Firefighting en Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than Fast Rescue Boats die aan de 5 jaarlijkse herhalingsverplichting moeten voldoen.

Certificering

Na een positieve beoordeling van de eindtoetsen ontvangt de cursist de officiële STCW-certificaten:
– Basic Training – Refresher (BT)
– Advanced Fire Fighting – Refresher (AFF)
– Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats other than fast rescue boats – Refresher (PSCRB)
Deze certificaten voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in het STCW-verdrag.
De cursist kan de trainingen in het monsterboekje laten stempelen.

Uitvoerende organisaties

STC-BV, RelyOnNutec, DRTC

Aanmelding

Via eigen werkgever

* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw