* = wettelijk verplichte cursussen worden niet vergoed door het O&O-fonds Waterbouw