Nieuw Pensioenstelsel

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Hiermee wordt geprobeerd een aantal tekortkomingen van het huidige stelsel op te lossen. Bijvoorbeeld dat de pensioenen nu niet altijd omhoog kunnen als het goed gaat met de economie. De huidige wet- en regelgeving laat dat vaak niet toe. Of omdat het lijkt alsof jongeren nu te veel pensioenpremie betalen voor het pensioen dat ze later ontvangen en ouderen te weinig. Dat komt doordat de pensioenpremies veelal worden berekend op basis van een gemiddelde premie, de zogenaamde doorsneepremie, waarmee er geen rekening mee wordt gehouden hoe lang het geld voor de individuele deelnemer wordt belegd.

Veel, maar nog niet alle details van het nieuwe pensioenstelsel, zijn bekend.

Op dit moment worden gesprekken gevoerd tussen sociale partners (werkgevers – en werknemersorganisaties) over de betekenis van het nieuwe pensioenstelsel voor de pensioenregeling van BPF Waterbouw. Nadat de sociale partners tot overeenstemming zijn gekomen over een nieuwe regeling zal het bestuur van BPF Waterbouw worden gevraagd om de gemaakte afspraken te beoordelen en uit te voeren. De nieuwe regeling moet uiterlijk per 1 januari 2027 worden ingevoerd.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het pensioenstelsel? Op de website https://www.onsnieuwepensioen.nl/ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt u alle informatie over het nieuwe pensioenstelsel en de transitie er naar toe.

Middels deze website en nieuwsbrieven houden wij  u op de hoogte houden over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel voor BPF Waterbouw.