Partners

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw. De vereniging telt ruim 93 leden die zowel nationaal als internationaal actief zijn. Zij behartigen de belangen van de leden en werken continu aan een vitale waterbouwsector. Dat doen zij onder andere door het delen van kennis en het organiseren van activiteiten. Maar bovenal brengen zij het mooie vak van de waterbouw onder de aandacht van een breed publiek.

FNV Waterbouw

FNV Waterbouw is ontstaan uit de samenwerking tussen de bonden FNV Bouw (werknemers in de baggersector) en Nautilus International (zeevarenden in de baggersector). In 2015 is FNV Waterbouw volledig onderdeel geworden van Nautilus International. Wie lid is van FNV Waterbouw is ook automatisch lid van Nautilus International. FNV Waterbouw ziet het als haar belangrijkste taak om de belangen van haar leden te behartigen.

CNV Waterbouw

CNV Vakmensen is een landelijke vakorganisatie die negen verschillende raden onderscheidt in de behartiging van de belangen van werknemers. In de sectorraad bouw worden eveneens de belangen behartigd van werknemers in de waterbouw. Zij vinden het belangrijk om zichtbaar te zijn in de samenleving. Dat betekent dat zij vertegenwoordigd moeten zijn op de werkplek met leden die hierbij de schakel zijn tussen de werkorganisatie en dat wat er leeft in de samenleving.