De Kennisinfrastructuur Waterbouw is in haar opzet en omvang uniek. De doelstelling van de Kennisinfrastructuur Waterbouw is om de kennis uit de beroepspraktijk optimaal in te zetten in het waterbouwonderwijs, zodat onderwijsinstellingen in staat zijn om gediplomeerden af te leveren met die kwaliteiten en competenties die het bedrijfsleven nodig heeft.

Het gaat hier om een netwerk dat is opgebouwd met onderwijsinstellingen op wo-, hbo- en mbo-niveau, die zich bezig houden met de kennisoverdracht van de waterbouwkunde in Nederland. Deze Kennisinfrastructuur wordt in stand gehouden door de Vereniging van Waterbouwers in nauwe samenwerking met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw.