Op deze pagina vindt u de lesbrieven die in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam zijn ontwikkeld over de bouw van Maasvlakte 2.

De lesbrieven zijn onderverdeeld per onderwijsniveau. Per lesbrief is aangegeven bij welke niveaus, vakken, begrippen en kerndoelen de les aansluit. U kunt de lessen gebruiken als inspiratie, of suggestie voor uw eigen les. De lesbrieven zijn ook geschikt als lesvervangend en lesaanvullend materiaal.

Naast behandeling van het lesmateriaal in de klas kunt u met uw leerlingen ook een bezoek brengen aan informatiecentrum FutureLand.

Downloads

Dijken bouwen - Bovenbouw primair onderwijs

Dijken bouwen - vmbo

Dijken bouwen - havo

Dijken bouwen - vwo

Zand boven water - Bovenbouw primair onderwijs

Zand boven water - havo Wiskunde

Zand boven water - havo Natuurkunde

Zand boven water - havo Aardrijkskunde

Zand boven water - vwo Wiskunde

Zand boven water - vwo Natuurkunde

Zand boven water – vwo Aardrijkskunde