De waterbouw is een kleine, maar belangrijke sector in Nederland. Dynamisch, innovatief en over de hele wereld actief. Maar wat houdt de waterbouw precies in? Wat komt er allemaal bij kijken? En welke beroepsperspectieven heeft deze sector? Dat leren jongeren in het voortgezet onderwijs havo/vwo met Land Boven Water.

Land Boven Water is een vakoverstijgend project, maar ook los in te zetten bij de vakken aardrijkskunde, natuurkunde en economie. De digitale lesmodule doet onder meer een beroep op de 21e eeuwse vaardigheden.

Land Boven Water Cap

Onderbouw

In de onderbouw “bouwen” leerlingen hun eigen Marker Wadden. De Marker Wadden is een gerenommeerd waterbouwkundig project in Nederland met het doel de natuur in het Markermeer te herstellen. In een simulatie van deze nieuwe eilanden in het Markermeer maakt de leerling vakinhoudelijke keuzes om uiteindelijk te komen tot zijn/haar eigen Marker Wadden.

Bovenbouw

In de bovenbouw gaan de leerlingen aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren. Ze maken een ontwerp voor Schiphol op Zee. Schiphol wordt te klein en er wordt vanuit verschillende disciplines serieus gedacht om in de Noordzee een tweede Schiphol te maken. Hoe zouden de leerlingen deze ontwerpen? Om tot een ontwerp te komen moeten ze eerst goed onderzoek doen. Voor technasia is er een aparte opdrachtbeschrijving zoals technasiumleerlingen deze gewend zijn.