D0014435 L0017978 P001 616 Foto11 Tijdens Infra Tech2023 Zal Voor De Eerste Keer Ook Het Congres Bouwen In Water Plaatsvinden 1536

Stichting Pastoraat Werkers Overzee (SPWO)

SPWO (Stichting Pastoraat Werkers Overzee) wil zijn diensten aanbieden aan medewerkers van waterbouw-, aannemers- en constructiebedrijven en mensen op werklocaties in het buitenland. De vaste pastor in dienst van de SPWO is in allerlei situaties een onafhankelijk gesprekspartner, ongeacht de geloofs- of levensovertuiging van de betrokkenen. Dit pastorale werk wordt gedaan vanuit een oecumenisch-christelijke inspiratie met het oog op meer welzijn voor de individuele werknemers binnen de werkomgeving van hun bedrijf.

Het werk van SPWO wordt door het O&O-fonds Waterbouw ondersteund samen met de Vereniging van Waterbouwers en een aantal toonaangevende waterbouwbedrijven in de sector.

Gastlessen ter voorbereiding op de maritieme stage
Naast het pastorale (inter)nationale werk van de baggerpastor geeft hij gastlessen aan maritieme studenten. In het tweede lesjaar wordt in ongeveer vier lesuren aandacht gegeven aan reflecteren en emotionele, sociale en culturele vaardigheden. Vanuit zijn vlootbezoeken kan hij de studenten goed voorbereiden op hun stage. Want naast alle technische "skills" die studenten op school leren, zijn er ook de zgn. "soft skills". Ben je bijvoorbeeld sociaal vaardig? Ben je ondernemend? Kun je samenwerken in een team? Die competenties moeten ook in de koffer van een student zitten. Want ze zijn belangrijk om aan boord of op een project goed te functioneren. Naar deze skills zal later ook worden gekeken als studenten in hun functie van Maritiem Officier willen doorgroeien.

Het boekje "Wat neem je mee in je koffer" sluit aan op door pastor Francke gegeven gastlessen. Daarnaast krijgen de studenten nog extra informatie die hen kan helpen hun stage tot een succes te maken. Het boekje is te downloaden via de link onder aan de pagina.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van SPWO.

Voor vragen over het werk van de Stichting Pastoraat Werkers Overzee en voor vragen en opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris: paulienke.vanwijngaarden@vanoord.com

Waterbouwpastor Stefan Francke is bereikbaar onder:
* Telefoonnummer: +31 (0)6 37008432 / +31 (0)6 53585423 (whatsapp)
* Email: waterbouwpastor@gmail.com / stefan@spwo.nl

Downloads

Waterbouw stage brochure 2024
Wat neem jij mee in je koffer?