Docentstages maritieme sector

Voor de instroom van goed gekwalificeerde vakmensen is het van belang dat het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven goed op elkaar zijn afgestemd. Docenten moeten daarom goed op de hoogte te zijn van vaktechnische ontwikkelingen in de waterbouw zodat zij deze kunnen toepassen in de ontwikkeling van het onderwijscurriculum.

Als bedrijf kunt u invloed uitoefenen op dit proces. Dit kan door stageplaatsen aan te bieden voor docenten uit het beroepsonderwijs.

Docentstages

Om docenten in het maritieme onderwijs (nautisch/technisch) op mbo en hbo niveau in staat te stellen een stage in de waterbouw te volgen, heeft het O&O-fonds een drietal stagevarianten benoemd:

  1. Verkennende stage: docent doet aan de wal praktijkervaring op en oriënteert zich op de toepassing van technologische ontwikkelingen/vernieuwingen;
  2. Verbredende stage: docent verbreedt kennis van het nautisch/technisch vakgebied zodat deze vanuit een breder perspectief lessen kan verzorgen. Docent maakt hierbij een koppeling naar de onderwijs qua prakrijk opdrachten. Dit kan een stage aan de wal en/of kort verblijf op zee zijn;
  3. Verdiepende/onderzoeksstage: docent ontwikkelt hiertoe een afstudeeropdracht. Ook dit kan een stage aan de wal en/of wat langer verblijf op zee zijn.

Aanbod O&O-fonds Waterbouw

Het O&O-fonds Waterbouw stelt een vergoeding beschikbaar voor waterbouwbedrijven die de cao-Waterbouw volgen en stageplaatsen voor docenten beschikbaar stellen. De deelnemende maritieme schoolinstellingen die docenten vrij maken om “stage” te lopen bij een waterbouwbedrijf ontvangen ook een vergoeding.

Hoogte vergoeding

Het O&O-fonds Waterbouw stelt een bedrag per dag ter beschikking van € 250,-- en eveneens € 250,-- voor de schoolinstelling waar de docent werkzaam is. Per stagedag is derhalve € 500,-- beschikbaar.

Waarom meedoen?

  • U wilt dat kennis en vaardigheden van leerlingen uit het beroepsonderwijs goed aansluiten bij de praktijk.
  • U wilt docenten van het beroepsonderwijs graag de vaktechnische ontwikkelingen binnen uw bedrijf laten zien en ervaren.
  • U gelooft dat een goede samenwerking tussen het beroepsonderwijs en het werkveld van groot belang is voor het aanleveren van goed opgeleide nieuwe werknemers op de technische arbeidsmarkt.
  • U krijgt via de docenten een inkijkje in hoe leerlingen worden opgeleid. U kunt aangeven welke aspecten u bij het opleiden van leerlingen belangrijk vindt.

Aanvragen

Aanvragen kunnen gedaan worden via het secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw. Onder de downloads treft u de regeling docentstages en het aanmeld- en declaratieformulier aan.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over het O&O-fonds Waterbouw kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds in de Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.

Downloads